Vítejte na jihu Čech, v místech, kde si v zrcadle vltavských vln
podává ruku slavná historie s živou přítomností.

Historie společnosti

 • 1993

  Vznik firmy Agrowald s.r.o., firma vznikla spojením několika českých zemedělských a lesnických odborníků, kterým se podařilo zkonsolidovat hospodářství bývalého Státního statku Přízeř a pokusit se navázat na hospodaření rodu Buquoyů - tedy konceptu komplexní péče o lokální krajinu

 • 2003

  Z organizačních důvodů vznikla druhá firma Agrowald Rožmberk s.r.o., která zajišťovala a zajišťuje lesnické služby v regionu pro obecní, soukromé a státní vlastníky lesa. Původní firma Agrowald s.r.o. pokračuje a zaštiťuje zemedělskou výrobu a myslivost.

 • 2004

  Vstup ČR do EU a tím přechod zemedělského hospodaření spol.Agrowald na ekologické, extenzivní, podhorské hospodaření s důrazem na chov skotu a výrobu píce - s maximálním dodržováním welfare zvířat a minimálním zemedělským ovlivňováním krajiny.

 • 2006

  Agrowald Rožmberk s.r.o. získává PEFC certifikaci pro hospodaření v lesích, kterou je povinna každý rok obhajovat

 • 2013

  Do skupiny Agrowald přibývá nový člen - Agrowald školka Červený Dvůr s.r.o., se svými 30-ti hektary produkčních ploch pro lesnické sazenice, je jednou z největších lesních školek v regionu

V lesnictví a myslivosti se uplatňuje tedy zejména přirodě blízké hospodaření. Zemedělská výroba je zařazena do systému ekologického zemědělství. Obchodní společnosti ve skupině AGROWALD zkrátka využívají pozitiva propojeného hospodaření.