Firemní uskupení A G R O W A L D

Integrované hospodaření v krajině

 • tucne nadpis
  slabě popis
 • tucne nadpis
  slabě popis
 • tucne nadpis
  slabě popis
 • tucne nadpis
  slabě popis
 • tucne nadpis
  slabě popis
 • tucne nadpis
  slabě popis
 • tucne nadpis
  slabě popis
Image of

ZEMĚDĚLSTVÍ

Zemědělskou výrobu v rámci firemního uskupení “AGROWALD“ zabezpečuje firma Agrowald s.r.o.

Původní intenzivní zemědělské hospodaření bylo postupně zrestrukturalizováno na extenzivní podhorský typ, v současné době preferovaného ekologického hospodaření.

Z celkové zemědělsky obhospodařovaných 1.700 ha činí více jak 80 % louky a pastviny. Počet velkých dobytčích jednotek (VDJ) činí více než 500 kusů. Jedná se o skot masných plemen (Charolais, Simental), který je celoročně na pastvinách.

Firma hospodaří z části na pozemcích vlastních i pronajatých od Pozemkového fondu ČR nebo jiných vlastníků.

Středisko služeb Vyšší Brod, které vzniklo privatizací podniku Zemědělské služby, s.p., se zabývá obslužnými zemědelskými činnostmi (sušení a skladování obilí), skladovou a obchodní činností.

Společnost Agrowald Rožmberk s.r.o. má dlouholeté zkušenosti v oblasti zemědělské činnosti. Všem vlastníkům půdy nabízí:
 • Sklizeň luk (pokos, mulčování)
 • Mulčování pastvin
 • Skladování obilí a materiálu
 • Lisování a balení (seno, sláma)
 • Vývoz fekálií (12.000 l)
 • Dopravu materiálu
 • Zimní údržbu komunikací (prohrnování, posyp)
 • Opravárenskou činnost

Kontaktní osoby - AGROWALD s.r.o.

Zdeněk Aleš - obchodní vedení a ekonomika tel: +420 380 749 824 GSM: +420 602 859 022
Zdeněk Grabner - zemědělská výroba a služby tel: +420 380 749 821 GSM: +420 602 968 794
E-mail: agrowald@agrowald.com
Close

Přihlášení do systému