Vítejte na jihu Čech, v místech, kde si v zrcadle vltavských vln
podává ruku slavná historie s živou přítomností.

Zemědělství

Zemedělskou výrobu v rámci firemního uskupení "AGROWALD " zajišťuje firma Agrowald s.r.o.. V zemědělství jsme v posledních letech zaměření na extenzivní podhorský typ ekologického hospodaření. To znamená, že náš veškerý skot, je celoročně na venkovních pastvninách, kde se o něj dobře staráme. V rostlinné výrobě se dále věnujeme hlavně pícninářství - t.j. produkci senáže a sena pro dobytek a pro bioplynové stanice na výrobu "zelené" energie.

 

 

V zemedělské výrobě můžeme nabídnout:

 

- pokos, sběr a lisování píce do senážních jam, nebo balíků

- výrobu sena

- prodej zástavového skotu

- další služby týkající se rostlinné výroby v okolí Vyšebrodska